Stockholm Knattesim Höst 2023 23-24 september

Sum-Sim Region 2023 10-12 november

Intresseanmälan tävlingsfunktionär Sum-Sim Riks 2023 8-10 december